Bitten & Mads Clausens Fond har tre uddelingsspor. Byggeriet af Alsik tilgodeser alle tre fokusområder

Forskning og uddannelse

I Alsik bygges et stort konferencecenter. Det tilgodeser Sønderborg-områdets virksomheder, samt de stærke traditioner for uddannelse, forskning og udvikling

Nærområde og lokalsamfund

Byggeriet af Alsik tilgodeser Danfoss A/S og hele regionens udvikling ved at skabe faciliteter for virksomheder, borgere og turister

Bæredygtighed

I samarbejde med Danfoss A/S bliver Alsik et udstillingsvindue for virksomhedens produkter indenfor bl.a. varmestyring og ventilation

Vil du vide mere om byggeriet af Alsik, kan du følge dette link