Gangbro over Nørre Havnegade

30 meter lang og 25 ton tung bro forbinder nu Alsik med P-hus

Alsik er forbundet med P-huset via en gangbro tværs gennem ungdomsboligerne. Med gangbroen får alle, der parkerer i P-huset, mulighed for, at komme tørskoet over vejen til Byens Havn og Alsik. 

I længde er broen knap 30 meter lang og får en gennemgående glasfacade, der gør den transparent.

Torsdag den 1. november 2018 blev gangbroen løftet på plads i 3 dele. To bro-elementer skulle ligge på tværs af Nørre Havnegade. Det sidste bro-element forbinder P-huset med ungdomsboligerne, og skulle løftes på plads i gården mellem de to bygninger. 

De tre broelementer vejer tilsammen over 25 ton, og er udført af Kallehave Stål og Montage i Nordborg. Billedserien herover viser broens opsætning.

De to første elementer blev løftet på plads over Nørre Havnegade uden store problemer, og passede præcist ind i de forberedte huller i hhv. Alsik og ungdomsboligerne. Midtvejs er de lagt af på et trappe- og elevatortårn, der gør det muligt at komme fra gangbroen ned i gadeplan.

Det tredje element af broen var det mindste af de tre, men udgjorde til gengæld den vanskeligste montering. Pladsen i gården ved ungdomsboligerne tillod ikke meget manøvrerum. Så der blev kommunikeret koncentreret med kranføreren, som styrede løftet fra den modsatte side af bygningen. 

I første forsøg kom broelementet for stejl ind, til at kunne lægges på plads mellem bygningerne. Det måtte lægges ned i gården og justeres i ophænget, så det fik den rigtige vinkel. Ikke desto mindre var det stadig med løft og flyt på få centimeter, at det til sidst lykkedes at ramme præcis i forhold til de forberedte montagerammer. 

Inden dagen var omme lykkedes det at få hele gangbroen lagt på plads. Nu venter arbejdet med at inddække broen og færdiggøre det udvendige og indvendige design.