Få et indtryk af Alsik

Se nogle af de illustrationer, som viser hvordan Alsik forventes at se ud når det står færdigt.

Undervejs i byggeprocessen drøftes der løbende indretning, udtryk, stemninger og materialevalg. Der træffes beslutninger, og mange af disse ligger fast. Nogle må af praktiske hensyn efterfølgende omgøres eller korrigeres. Men stille og roligt, og i takt med at beslutningerne indpasses i byggeriet, nærmer Alsik sig sit endelige udtryk.

Undervejs i denne proces udarbejdes der billeder og skitser, som grundlag for de beslutninger der skal træffes: Hvad farve skal fliserne være, hvilken stol skal stå i værelset, hvordan skal lofterne se ud, og meget meget mere. 

Her vises nogle af de skitser og illustrationer som er udarbejdet undervejs i projekteringen af Alsik. Der kan være elementer, som stadig når at ændre sig inden byggeriet står helt færdigt. Men allerede nu giver billederne en samlet fornemmelse af den stemning og kvalitet, som Alsik planlægges ud fra. 

Se også filmen fra 2015 om Alsik her:

Udsigten fra 64 meters højde i Alsik's kommende udsigteetage: