8. august 2021 12:00

Flere lejligheder i Byens Havn

PFA står bag stort byggeri

Illustration af det nye byggeri

Illustration af det nye byggeri

Zeni Arkitekter

Før sommerferien 2021 blev lokalplanen for et byggeri på den sidste ledige grund i Byens Havn i Sønderborg godkendt af byrådet i Sønderborg Kommune. Der er tale om et boligprojekt på 14 etager, med en blanding af ejer- og lejelejligheder. Bag byggeriet står PFA og Bitten & Mads Clausens Fond, med fonden som 30% investor.

Bitten & Mads Clausens Fond er glade for at det er lykkedes at trække en stærk investor til at bygge på den flotte placering i Sønderborg, og at det dermed lykkes at færdiggøre det samlede projekt for Byens Havn.

Det nye byggeri er den sidste brik i arkitekt Frank Gehry masterplan, hvori der indgår ti byggegrunde på området fra Kong Chr. X's Bro til den nordlige ende af havnen. Af disse byggegrunde er de 9 nu realiseret, eller godkendt til at blive det. Den tiende byggegrunde ligger mellem Multikulturhuset og Alsik, og her var der i masterplanen planlagt en kunsthal. Den er det dog ikke lykkedes at finde investorer til, og området er derfor idag beplantet, og en grøn oase giver udsigt og adgang til Alsund. 

Som del af masterplanen, beskrev Gehry også, hvordan de forskellige byggegrunde hver især skulle udlægges til forskellige formål. Ved at blande byggerier med kontorer, lejligheder, kultur og turisme skulle planen sikre, at der kom liv i den nye bydel døgnet rundt. Hele vejen igennem har udviklingen af Byens Havn været tro mod disse præmisser. Det gælder også det sidste lokalplanområde, - byggegrund nr. 1 - som der nu skal bygges på, og som Gehry beskrev som lejligheder i 14 etager. At det er PFA som investerer i byggeriet understreger at Sønderborg er blevet en attraktiv kommune at investere i, og har en høj efterspørgsel på gode boliger.

Byggeriet af de nye lejligheder forventes at gå igang til januar 2022 og stå færdigt ved udgangen af 2023.