Privatlivspolitik for Bitten & Mads Clausens Fond

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Bitten & Mads Clausens Fond indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

Bitten & Mads Clausens Fonds privatlivspolitik indeholder information om følgende:

  1. Indsamling af personoplysninger
  2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
  3. Samtykke
  4. Sikkerhed
  5. Dine rettigheder
  6. Links til andre hjemmesider
  7. Ændringer af privatlivspolitikken
  8. Kontakt
  9. Indsamling af personoplysninger

1. Indsamling af personoplysninger
Vi indsamler følgende personoplysninger om dig: navn, e-mailadresse, telefonnummer, når du sender disse til os via mail. 

Bemærk, at visse personoplysninger kan være nødvendige at indsamle, for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Er det tilfældet, vil det fremgå af eventuelle formularer hvorvidt afgivelse af personoplysninger er obligatorisk eller valgfri. Såfremt afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen (fx hvis vi modtager en mail eller en ansøgning).

Cookies
Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her: Cookiepolitik for Bitten & Mads Clausens Fond

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

Formålene med brug af information, indsamlet gennem cookies, er alene at give Bitten & Mads Clausens Fond mulighed for at analysere, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere. Analyserne bruges bl.a. til at forbedre brugeroplevelsen. 

3. Samtykke
Når du bruger vores hjemmeside, kan der være funktioner som indsamler og behandler dine personoplysninger. Det vil altid ske på baggrund af dit aktive samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække et samtykke tilbage. Det kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af din henvendelse, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du ikke fuldt ud benytter alle funktioner, som Fonden tilbyder.

4. Sikkerhed
Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

5. Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som du har afgivet og som vi behandler, med visse undtagelser der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Du har ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødig forsinkelse, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

6. Links til andre hjemmesider mv.
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmeside-ejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

7. Ændringer af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

8. Kontakt
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os:

Bitten & Mads Clausens Fond
CVR-nr.: 4181 5612
Nordborgvej 81
6430 Nordborg
Mail: info@bmcfond.dk

[Version af 22. maj 2018]