Bitten & Mads Clausens Fond tager selv initiativ til at støtte forskellige aktiviteter, som understøtter fondens formål. Der tages udgangspunkt i tre overordnede uddelingsspor

Forskning & uddannelse

Støtte til danske og globale projekter, som kan være medvirkende til at drive teknologisk forskning og udvikling, samt fremme udvikling af arbejdskraft med relevans for Danfoss

Nærområde & lokalsamfund

Støtte til forbedring af de lokale samfund, nærområder og regional udvikling omkring udvalgte Danfoss lokationer, med henblik på at skabe et attraktivt og dynamisk nærområde

Bæredygtighed

Støtte til projekter indenfor vedvarende energi og energieffektivitet, der gavner Danfoss' vision om at fremme bæredygtig adfærd og løsninger

"Man må have et mål, uanset hvor stort eller småt det måtte være!"

Bitten Clausen

Fabrikant Mads Clausens Fond støtter almenvelgørende formål, og kan ansøges om støtte.