onsdag den 21. juni 2017 13.09

Flere ingeniører skal uddannes i Sønderborg

Bitten & Mads Clausens Fond finansierer, sammen med LINAK, opførelsen af en ny bygning ved siden af Alsion.

Alsion i Sønderborg

Alsion i Sønderborg

Danfoss A/S

Bitten & Mads Clausens Fond opfører sammen med LINAK en ny bygning ved siden af Alsion. Den skal huse laboratorier og testfaciliteter til et Center for Industriel Elektronik (CIE) - et uddannelses- og forskningsinitiativ, som skal sikre flere forskningsfaciliteter og ingeniøruddannelser i Sønderborg

Bitten & Mads Clausens Fond er glade for at kunne bidrage til de fysiske rammer omkring ingeniørvidenskab af høj kvalitet, der vil styrke erhvervslivet i hele regionen. CIE er et stærkt eksempel på et projekt, der både styrker Danfoss’ udviklingspotentiale og skaber nye muligheder i lokalområdet.

Peter Mads Clausen, Formand for Bitten & Mads Clausens Fond:

CIE udspringer af et unikt samarbejde mellem offentlige og private virksomheder i Region Syddanmark, bestående af SDU, Danfoss A/S, Linak A/S, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune. Hver af disse partnere investerer 35 mio. kr. (i alt 175 mio. kr.) i etableringen af CIE.  Det nye center skal indeholde forsknings-, innovations- og testfaciliteter på internationalt topniveau og samtidig danne basis for, at udbyde helt nye ingeniøruddannelser på elektronikområdet. 

Mangel på akademikere

De nye uddannelser oprettes for at imødegå den mangel på kvalificeret arbejdskraft, som virksomhederne i området oplever. I Sønderborgområdet bliver der brug for at ansætte knap 1.400 akademikere inden 2020. Det vurderes, at det med den nuværende udvikling kun bliver muligt at skaffe 600. Der kommer altså til at mangle 800 akademikere, især bestående af ingeniører inden for elektronik, mekatronik og it.

En sværvægter inden for eksport
Sønderborgområdet har stærke virksomheder inden for energieffektive teknologier, og eksporten inden for disse teknologier udgør 34 mia. kr. årligt. Dermed er industrien en sværvægter i klassen af danske eksporterhverv, og vækstpotentialet er stort: 80 pct. af virksomhederne forventer en øget omsætning de kommende år, og 58 pct. forventer flere ansatte.

Danfoss og LINAK er nogle af landets største eksportører på området. Gennem CIE får de to virksomheder - sammen med andre lokale aktører - direkte adgang til den talentmasse og viden, som centret vil fostre. 

Bitten & Mads Clausens Fond investerer i de fysiske rammer til CIE, som skabes ved at koble en ekstra bygning på Alsion. Arbejdet med at projektere bygningen er påbegyndt, og CIE forventes at kunne flytte ind i de nye rammer i løbet af første halvår af 2019.

Læs mere om CIE på SDU's hjemmeside på nedenstående link

Center for Industriel Elektronik