onsdag den 21. december 2022 12.00

Foreningen AlsFynForbindelsen er stiftet

Bitten & Mads Clausens Fond er medlem

Alssundbroen

Alssundbroen

Sønderborg Kommune

På få år er ideen om en fast forbindelse mellem Als og Fyn gået fra en lokal tanke til en national prioritet med en kommende forundersøgelse, der forventes afsluttet i 2024. Men et fortsat fokus er påkrævet mange år frem, hvis projektet skal realiseres.

Den endelige beslutning om en fast forbindelse skal baseres på fakta og en åben dialog med alle interessenter. Det arbejde forankres nu i Foreningen AlsFynForbindelsen, som Bitten & Mads Clausens Fond har besluttet at støtte med 1,5 mio. kr. 

Fakta

AlsFynForbindelsen arbejder for at fremme viden om en fast forbindelse og for at sikre, at der er fortsat politisk fokus på at gennemføre analyser mv, der etablerer det fornødne vidensgrundlag. Foreningens økonomiske grundlag opnås ved medlemsbidrag som kontingent samt frivillige bidrag, tilskud og donationer.

Tirsdag den 20. december 2022 blev foreningen stiftet på en generalforsamling i Kolding. Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig efterfølgende med Claus Jensen som formand.

Foreningen vil arbejde for, at der på et sagligt og objektivt grundlag sikres basis for at træffe beslutning om en evt. etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn med dertil hørende opgradering af vejnettet på land.

Den nye formand udtaler:

Tyskland er vores tætteste samarbejdspartner i industrien, og en forbindelse mellem Als og Fyn har derfor stor betydning for Danmarks eksport og placering i Europa. Det skaber en tættere forbindelse til det europæiske marked. Personligt er jeg glad for endnu en gang at få lov til at arbejde for Fyn og fremtidens arbejdspladser. Området har nogle klare styrkepositioner inden for det grønne og indenfor ny teknologi, som for alvor vil blive styrket med ny fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Formand Claus Jensen, Dansk Metal

Foreningens øvrige bestyrelsesmedlemmer består af:

Jørgen M. Clausen, chairman emeritus, Danfoss (næstformand)
Erik Lauritzen, borgmester, Sønderborg Kommune
Esben H. Østergaard, grundlægger, Universal Robots
Hans Stavnsager, borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune
Karsten Lauritzen, branchedirektør, Dansk Industri
Lars Tveen, adm. Direktør, Bitten & Mads Clausens Fond

Den stiftende generalforsamling

Den stiftende generalforsamling

Foreningen AlsFynForbindelsen

Medlemmer af foreningen

Medlemmerne tæller foreløbig Faaborg-Midtfyn Kommune, Sønderborg Kommune, Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, Bitten & Mads Clausens Fond, LINAK A/S, Ecco Holding A/S, Arkil Holding A/S, Brødr. Ewers A/S, Aabo-Ideal A/S, Bluepack A/S, Løgismose A/S og Dansk Træemballage A/S.

Formål og fokus
Foreningen AlsFynForbindelsen arbejder for at skabe et grundlag, som gør, at der kan træffes en beslutning om en forbindelse mellem Als og Fyn.

Ud fra den viden der er idag, tror AlsFynForbindelsen på, at en fast forbindelse er en god ide. Det vil binde to områder af Danmark sammen, som i dag på mange måder er adskilte. En forbindelse vil derved bidrage til et mere dynamisk arbejdsmarked, et stærkere erhvervsliv, synergieffekter indenfor sundheds- og uddannelsessektoren og bedre bosætningsforhold i på Sydfyn og den sydøstlige del af Sønderjylland.

Samtidig er Foreningen opmærksom på, at en fast forbindelse kan have miljø- og klimamæssige konsekvenser, som endnu ikke er fuldt afklarede, og som kan vise sig at være problematiske. Tilkørselsvej og bro/tunnel vil f.eks. passere - eller ligge tæt på - Natura2000-områder og fredninger. Der vil desuden være støj, som kan påvirke naturområderne i både anlægs- og driftsfasen.

Netop derfor er Bitten & Mads Clausens Fond optaget af, at man via den nye forening sikrer at få undersøgt, hvor store de påvirkninger er, og hvordan de kan afbødes, så det videre arbejde baseres på faktuelle data.

Læs mere om projektet på foreningen hjemmeside ved at følge dette link:

AlsFynForbindelsen