fredag den 29. oktober 2021 14.00

Gaver foræret til Sønderborg

I anledningen af Fondens 50 års jubilæum får kommunen to nye attraktioner

Illustration af det kommende havnebad

Illustration af det kommende havnebad

Zeni arkitekter

Bitten & Mads Clausens Fond fejrer sit 50-års jubilæum ved at forærer Sønderborg et havnebad og en  udvidelse af idrætscentret Skansehallerne.

Med de to jubilæumsgaver ønsker Fonden at give endnu et bidrag til den positive udvikling af byen og området, der i dag er omdrejningspunktet for Fondens arbejde til gavn for Danfoss. De to nye attraktioner giver Sønderborg endnu bedre rammer for fritid, sport og kultur, til glæde og gavn for erhvervslivet, området, besøgende og turister.

I den nye bydel på havnen opfører Fonden et havnebad med to bassiner, udspringstårn og plads til solbadning. Havnebadet planlægges færdigt til sommeren 2023. Sammen med Sønderborg Kommune står Fonden desuden bag en gennemgribende ombygning af idrætscentret Skansehallerne, for at lave endnu bedre faciliteter for idrætten, kulturen og erhvervslivet. Sammenbygningen og ombygningen af Skansehallerne vil stå klar i begyndelsen af 2024.

Fondens formål har altid været at styrke Danfoss, og det er en stor glæde for min familie og mig, at den positive udvikling af byen og området er et centralt omdrejningspunkt for at nå det mål. Jeg håber, at de to jubilæumsgaver yderligere kan forvandle Sønderborg til et sted, hvor alle føler sig velkomne, og har lyst til at slå sig ned.

Peter M. Clausen, Formand i Bitten & Mads Clausens Fond

Borgmester Erik Lauritzen deltog ved afsløringen af de to jubilæumsgaver, og takkede fonden for den store indsats igennem de sidste 50 år. Han fremhævede især tiden efter 2004, hvor den såkaldte Monitor-rapport udkom. Den var inspireret af bl.a. Harvard-professor Michael E. Porters klynge-teori, og konkluderede, at det både var i Danfoss og hele landsdelens interesse at accelerere Bitten & Mads Clausens Fonds engagement i den regionale udvikling.

Jeg vil gerne på hele Sønderborg Kommunes vegne sige tak for de to flotte jubilæumsgaver, som bliver til gavn og glæde for alle borgere. Gaverne er synlige tegn på den beundringsværdige udvikling af Sønderborg Kommune, som Bitten & Mads Clausens Fond har været med til at præge i 50 år. Fonden har taget et meget stort medansvar for områdets udvikling, og der er opbygget et stærkt samarbejde mellem Sønderborg Kommune og fonden for at fremme potentialer og vækst. Vi ser frem til de næste 50 år.

Erik Lauritzen, Borgmester, Sønderborg Kommune

Bitten & Mads Clausens Fond blev stiftet i 1971 med det hovedformål at styrke Danfoss ved bl.a. at sikre gode rammebetingelser for livet og udviklingen på egnen.

Fonden har gennem årene tilført især den sønderjyske egn over 2 mia. kroner til projekter og initiativer, og langs havnefronten vil der frem til den 23. december blive præsenteret en række illustrationer, som fortæller om nogle af de mange projekter, som Bitten & Mads Clausens Fond sammen med lokale aktører har stået bag gennem de sidste 50 år. Alle illustrationer har QR-koder, bag hvilke der gemmer sig en virtuel gæstebog. Her kan alle interesserede sende en hilsen til Bitten & Mads Clausens Fond i anledning af jubilæet.

Kom til Fondens jubilæumsside ved at følge dette link:

50 års jubilæum