onsdag den 7. oktober 2020 08.55

Katafonden forbereder LEAPS II

Driftsstøtte til de næste 2 år på plads

Børn i LEAPS-forløb

Børn i LEAPS-forløb

Katafonden

Bitten & Mads Clausens Fond har på sit seneste bestyrelsesmøde besluttet at donere 5,8 mio. kr. til Katafonden som driftsstøtte over de næste to år. Derved kan Katafonden videreudvikle sit LEAPS initiativ, som har fokus på at fremme pædagogiske værktøjer til engagerende projektbaseret læring.

Katafonden er en almennyttig fond som siden 2006 har haft som omdrejningspunkt for sit virke, at formidle ny viden om læring, med særligt fokus på børns engagement i skolen - herunder specielt i naturfagene.

Et konkret initiativ har i den forbindelse været en række LEAPS-projekter, som blev startet op fra 2016 på fire skoler i Danmark. Udgangspunktet for skolernes deltagelse var, at de forpligtede sig til at være del af projektet i 5 år, for at sikre den fornødne tid til at ændre deres undervisningspraksis til nye engagerende  undervisningsmetoder. Resultaterne fra den første 5-årige periode – kaldet LEAPS I – er lovende, og viser bl.a. at   de deltagende elever bliver mere engagerede i deres egen læring, og at dette også kan reducere fraværet på skolerne. 

Næste trin bliver LEAPS II, som med støtten fra Bitten & Mads Clausens Fond kan realiseres. Her vil målet være at øge antallet af deltagende skoler fra 4 til 10-12, samt at bygge videre på erfaringer og positive erfaringer fra  LEAPS I. Endvidere vil modellen for LEAPS blive gjort skalérbar så endnu flere skoler kan deltage.

For yderligere information om Katafonden og LEAPS, følg nedenstående link:

Katafonden