mandag den 8. juni 2020 15.25

Køb af værkstedsbygning

Gastronomisk Konference og Eventcenter på vej

Den tidligere værkstedsbygning på kasernegrunden

Den tidligere værkstedsbygning på kasernegrunden

Sønderborg Kommune

BMC Ejendomme, som er et selskab under Bitten & Mads Clausens Fond, har købt den tidligere værkstedsbygning på Sønderborg Kaserne for 2 mio. kr.

Interessen for at eje bygningen er bl.a. opstået efter at den i 2018-19 blev lejet som oplagsplads for leverancer til Steigenberger Alsik Hotel og Spa. I den forbindelse blev potentialet i de store rum tydelig, og med den centrale placering i Byens Havn har BMC Ejendomme spændende planer for bygningen.

Overskriften for den fremtidige anvendelse af værkstedsbygning er at udvikle et Gastronomisk konference og eventcenter, som bl.a. kan huse madværksteder, temadage og workshops. Aktiviteterne i bygningen får sammenhæng med Steigenberger Alsik Hotel & Spa, som med Jesper Koch i front vil bygge videre på sin gastronomiske profil. De nye tilbud i værkstedsbygningen skal henvende sig til såvel lokale borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som til hotel- og konferencegæster.

Efter i sidste uge at have modtaget kommunens tilsagn om at kunne købe bygningen, går BMC Ejendomme nu i gang med at renovere de fysiske rammer. Det vil især handle om at optimere de indvendige rum, uden at gå på kompromis med det ”rå” udtryk som skal bibeholdes. Udvendigt er det planen at lade bygningen fremstå uændret, som en naturlig del af kaserneområdet. 

Peter M. Clausen, formand for Bitten & Mads Clausens Fond, forklarer om baggrunden for købet:

”Den tidligere værkstedsbygning indeholder uanede muligheder for at supplere de tilbud, der findes i Byens Havn. Nye ideer opstår stadig. Det vigtige for mig er at vi skaber attraktioner, som trækker folk til at besøge bydelen og tage del i aktiviteterne her. Det er til gavn for Sønderborg og for alle, der bor og driver forretning i området”.

Peter M. Clausen

Især et stort åbent rum midt i bygningen bliver omdrejningspunkt for bygningens anvendelse. Rummet skal renoveres på en måde, så det bliver så multifunktionelt som mulig. Med sin størrelse kan de have plads til flere hundrede mennesker, og er derfor i spil til større private og offentlige arrangementer som temadage, konferencer, markedsdage og meget andet.

Sønderborg Kommune lagde i forbindelse med salget vægt på planerne for den fremtidige anvendelse. Borgmester Erik Lauritzen siger i den forbindelse: 

”Jeg glæder mig over, at Sønderborg Kommune nu har solgt kaserneværkstedet til en investor, som vil være med til udvikle området med udgangspunkt i de visioner, der i forvejen er for Byens Havn. En investor som samtidig har et særligt fokus på handel og turisme. At bygningen også skal bruges til andre uddannelsesmæssige aktiviteter er blot med til at skabe endnu mere liv på byens stolte kaserne”.

Erik Lauritzen