mandag den 9. oktober 2023 12.00

Maskinmesterskolen får bedre rammer

Antallet af studerende vokser i Sønderborg

Skitseforslag til maskinmesterskolens bygning ved EUC Sønderborg

Skitseforslag til maskinmesterskolens bygning ved EUC Sønderborg

Fredericia Maskinmester Skole

Fondens bestyrelse besluttede på sit møde i september 2023 at give 5,5 mio. kr. til Maskinmesteruddannelsen i Sønderborg, så de kan indrette sig i nye faciliteter ved EUC.

Maskinmesterskolen i Fredericia åbnede i 2022 en afdeling i Sønderborg. I 2022 startede fem studerende, og det tal er allerede i 2023 vokset til tolv nye studerende på maskinmester-opstart og fem på adgangskursus. Flere af disse studerende kommer direkte fra EUC Sønderborg.

Maskinmesterskolen har udarbejdet en 5-årsplan for afdelingen i Sønderborg, hvor de forventer 100 studerende på skolen i 2027. Til den tid vil der således blive uddannet ca. 25 maskinmestre om året i Sønderborg.

Maskinmestre er vigtige for udvikling

Maskinmesteruddannelsen er helt essentiel for den grønne omstilling, da der skal veluddannede maskinmestre til at sikre drift og vedligeholdelse af bl.a. Power-to-X anlæg, biogasanlæg, vindmølleparker samt fjernvarmeværker. En attraktiv maskinmesterskole sikrer med andre ord talentfulde og veluddannede medarbejdere til den grønne omstilling i Sønderborg, såvel som til områdets industrivirksomheder.

Det var oprindeligt planen at integrere Maskinmesteruddannelsen på Alsion, hvor de fik lokalefællesskab med SDU. Men efter at have drevet uddannelsen på Alsion i et år, har det vist sig at være en bedre løsning at indrette uddannelsen i selvstændige bygninger i tilknytning til EUC, hvor også hovedparten af optaget af studerende i øjeblikket kommer fra.

Ved EUC er der derfor projekteret ombygning af en eksisterende bygning, så den imødekommer Maskinmesterskolens behov for undervisningslokaler og værksted. Ombygningen beløber sig til 15 mio. kr., hvoraf andre parter har givet tilsagn om at støtte med samlet set 9,5 mio. kr.

Bestyrelsen i Bitten & Mads Clausens Fond har besluttet at give de sidste 5,5 mio. kr., for derigennem at støtte op omkring forøgelse af relevante uddannelsesudbud i Sønderborg - til gavn for bl.a. Danfoss og den grønne omstilling.

Læs om maskinmesterskolen på deres hjemmeside, ved at følge dette link:

Fredericia Maskinmester Skole