torsdag den 16. december 2021 12.00

Milliondonation til fremtidens skole

To store fonde går sammen om støtte til Kata Fonden

Naturvidenskabeligt fokus

Naturvidenskabeligt fokus

©Kata Fonden

Den almennyttige fond Kata Fonden har modtaget en donation på i alt 20 mio. kr. fra Salling Fondene og Bitten & Mads Clausens Fond. De to fonde har hver doneret 10 mio. kr. til Kata Fonden.

Den flotte donation skal give fremtidens skole en saltvandsindsprøjtning, når LEAPS-modellen udrulles på en række nye skoler fra august 2022.

Om LEAPS

LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science. LEAPS fokuserer på at skabe meningsfuld og vedkommende undervisning for elever i grundskolen med henblik på at styrke deres faglige engagement, evne til at tænke problemløsende og samarbejde gennem tværfaglige forløb. Det sker gennem en femårig omstilling af hele skolen til LEAPS, hvor ledelse og personale løbende uddannes og vejledes til at undervise efter LEAPS-modellen.

Mere fokus på engagerede elever, naturfaglige kompetencer og projektbaseret læring. Det er nogle af nøglebegreberne bag LEAPS, der siden 2016 har skabt nye veje for læring på fire skoler i Danmark med gode resultater til følge. Det har skabt stor interesse for LEAPS blandt skoler og kommuner, og fra august 2022 tilsluttes yderligere otte skoler i LEAPS-netværket. Derfor har Bitten & Mads Clausens Fond og Salling Fondene samlet set bevilget 20 mio. kr. til fortsat udvikling af LEAPS-skoler i Danmark.

Gode resultater
Det er særligt de positive resultater af LEAPS, der har gjort sig bemærket ved fondene. Der er nemlig stærke indikationer på, at LEAPS øger både den naturfaglige interesse, men også det generelle engagement i skolen.

Bitten & Mads Clausens Fond står bag KataFonden og har siden 2016 støttet udviklingen af LEAPS-initiativet. Det gør vi, fordi vi mener, det er vigtigt at børn og unge får interesse i det naturfaglige område. Løsninger på fremtidens udfordringer indenfor bæredygtighed kræver sådanne kompetencer. Det er med glæde, at vi også fremadrettet støtter LEAPS

Peter M. Clausen, Formand, Bitten & Mads Clausens Fond

De positive resultater har skabt stor interesse for at blive LEAPS-skole i Danmark. Udover de fire nuværende skoler, har fem nye skoler allerede offentliggjort deres deltagelse i LEAPS fra august 2022: Frelloskolen i Varde Kommune, Issø-skolen og  Skårupskolen i Svendborg Kommune, Hornbæk Skole i Helsingør Kommune og Rude Skov Skole i Rudersdal Kommune. Der er ydermere dialog med skoler i det østlige Jylland om deltagelse.

Vi har siden 2016 drevet LEAPS-initiativet på fire skoler. Nu udvides netværket med otte skoler. Det viser, hvor stor tiltro og opbakning der er til LEAPS, som har leveret positive resultater. Vi kan se og høre på skolerne, hvordan der skabes mere engagement, og følgeforskningen peger ligeledes på positive tendenser som øget engagement og øget interesse for naturfagene

Anette Clausen, Bestyrelsesformand, Kata Fonden

Udviklingen af LEAPS er oprindeligt sket med støtte fra Bitten & Mads Clausens Fond, Villum Fonden, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og Fremstillingsindustrien. Læs mere på www.leapsskoler.dk

Bitten & Mads Clausens Fond har stået bag Kata Fonden siden stiftelsen i 2006. Kata Fonden er en almennyttig fond, der har til formål at fremme viden og praksis om læring og innovation. Læs mere om Kata Fonden ved at følge nedenstående link.

Kata Fonden