tirsdag den 25. februar 2020 10.31

Ny uddannelse i Sønderborg

Fonden bidrager til Center for Industriel Mekanik

Alsion i Sønderborg

Alsion i Sønderborg

Sønderborg Kommune

Bitten & Mads Clausens Fond er gået sammen med LINAK, Region Syddanmark, SDU og Sønderborg Kommune om at oprette et nyt Center for Industriel Mekanik (CIM) med forskning, nye laboratorier og tilhørende ingeniøruddannelser inden for mekanikområdet. Den samlede investering beløber sig til mere end 93 mio. kr. frem mod 2030.

Dermed fortsættes det succesrige samarbejde, som de fem parter startede, da de i oktober 2019 indviede Center for Industriel Elektronik (CIE). CIE har på rekordtid etableret sig som et fyrtårn inden for effektelektronik og bevist, hvad offentlige instanser kan udrette i samarbejde med globale virksomheder.

Jeg glæder mig fantastisk over det gode samarbejde, vi har med parterne i CIE og den positive effekt det har på antallet af studerende på SDU i Sønderborg. Det samarbejde bærer vi videre i CIM, og jeg er overbevist om, at det vil få samme positive effekt på antallet af studerende i regionen. CIM er et projekt, der sikrer områdets virksomheder den nødvendige og længe savnede adgang til nye kompetencer såvel som til fremtidens teknologiske løsninger, alt sammen i et langsigtet perspektiv.

Peter M. Clausen, Bitten & Mads Clausens Fond

Der er enestående muligheder for synergieffekter mellem CIE og CIM, hvor der blandt andet er fokus på grønne løsninger som klimaforandringerne kræver. Center for Industriel Mekanik vil med uddannelser og forskning bl.a. understøtte virksomheder inden for vindindustrien, e-mobilitetsbranchen og energieffektivisering.

Energiteknologi står for næsten 18 procent af den samlende danske vareeksport, men virksomhederne inden for energieffektivitet fattes ingeniører - især inden for elektronik, mekatronik og mekanik. Derfor giver det mening at uddanne ingeniørerne i Sønderborg netop dér, hvor der er brug for dem.

Langsigtede mål

Det er målet for Center for Industriel Mekanik at opbygge forskningsfaciliteter og tilknytte en international anerkendt forskergruppe på 30+ medarbejdere frem mod 2030. Centeret sikrer på den måde virksomhedernes adgang til forskningsbaseret viden. Centeret vil komme til at rumme nye uddannelser på både diplom-, bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau.

Ingeniører til Syddanmark - og resten af Danmark
Trods stigende optag på landets ingeniøruddannelser over de senere år, kommer Danmark til at stå over for massiv mangel på højtuddannet teknologisk arbejdskraft i 2025 og frem. Det nye center oprettes for at imødegå denne mangel på ingeniører, således at virksomhederne kan fastholde deres udvikling og produktion i Danmark. 

I Syddanmark samarbejder bl.a. Danfoss og LINAK tæt med universitetet i forhold til projekter, produktudvikling, praktikforløb og ansættelse af de færdiguddannede ingeniører. Dette er til fordel for alle parter, og sikrer en sammenhængende fødekæde fra uddannelse til endelig ansættelse i området. 

LINAK oplever en stigende efterspørgsel globalt på de teknologier og produkter, vi leverer. For at sikre vores konkurrenceevne på lang sigt, er det helt afgørende, at vi kan være på forkant med udviklingen inden for et bredt udsnit af teknologier. Vi har derfor både brug for et godt samarbejde med universitetet i forbindelse med forskningsaktiviteter og at kunne ansætte medarbejdere med de rette kompetencer til at udvikle vores produkter. Vi har godt 250 ingeniører ansat her på Als og opgaven med at tiltrække eksempelvis maskiningeniører har længe været en udfordring for os. Etableringen af CIM vil derfor have afgørende betydning for vores muligheder i fremtiden.

Bent Jensen, ejer og CEO LINAK

Læs mere om CIM ved at følge dette link til universitetes hjemmeside

CIM på SDU Sønderborg