mandag den 4. april 2022 10.00

Peter M. Clausen fratræder som bestyrelsesformand

Det sker i forbindelse med årsmødet den 6. april

Peter M. Clausen og Per Have

Peter M. Clausen og Per Have

Thomas Nielsen

Bitten & Mads Clausens Fond gennemfører nu det planlagte generationsskifte i ejerfamilien. Fondsformand Peter M. Clausen har meddelt, at han fratræder som bestyrelsesformand for Bitten & Mads Clausens Fond med virkning fra det ordinære årsmøde. 

Formand i 23 år

Peter Mads Clausen har været fondsformand siden 1999, hvor han afløste sin mor, Bitten Clausen, der stiftede Fonden sammen med sine fem børn lillejuleaften 1971. Peter Mads Clausens efterfølger indstilles at blive Per Egebæk Have, der har været direktør i Fonden siden 2009.

Bitten & Mads Clausens Fond har indstillet nuværende fondsdirektør Per Egebæk Have til at efterfølge Peter Mads Clausen som formand efter årsmødet den 6. april.

Peter Mads Clausen udtaler:

Det er en skelsættende dag, som jeg har set frem til med både vemod og glæde. Det er dagen, hvor 23 år som formand for Bitten & Mads Clausens Fond slutter. Jeg synes, jeg har været heldig at have haft så stor og spændende en opgave. Igennem årene har Fonden udviklet sig meget, og det har min rolle som formand også. Jeg har forsøgt at give Danfoss de bedste vilkår til at fastholde sin position for den grønne omstilling og skabe, producere og sælge energieffektive løsninger, der kan gøre verden CO2-neutral.

Peter M. Clausen, Formand for Bitten & Mads Clausens Fond

Han fortsætter:

Udviklingen er altid sket hånd i hånd med Danfoss, og Fonden har i min tid været med til at øge attraktiviteten og virkelysten i vores region, med eksempelvis Universe Science Park, Byens Havn, Syddansk Universitet og det energivenlige Steigenberger Alsik Hotel & Spa. Alt sammen til gavn for Danfoss og egnen.

Peter M. Clausen, Formand for Bitten & Mads Clausens Fond

I henhold til Fondens vedtægter udtræder Peter Mads Clausen fra bestyrelsen i forbindelse med Fondens årsmøde. Jens Bjerg Sørensen har ligeledes meddelt, at han ønsker at udtræde. Bestyrelsen foreslår valg af Per Egebæk Have og Mads-Peter Clausen til besættelse af de to pladser. 

Danfoss & Fonden

Bitten & Mads Clausens Fond ejer 48% af aktiekapitalen i Danfoss A/S, hvilket svarer til 86% af stemmerne. Ejerforholdet såvel som den strategiske retning i Danfoss A/S og Bitten & Mads Clausen Fond fortsætter uændret.

I fremtiden vil familieejerskabet i hhv. Danfoss A/S og Fonden være repræsenteret som følger:

Mads-Peter Clausen, der er søn af Peter Mads Clausen, fortsætter sit hverv i bestyrelsen for Danfoss A/S, hvor han har været medlem siden 2014. Han bliver nyt medlem af bestyrelsen i Bitten & Mads Clausens Fond.

Mads Clausen, der er søn af Jørgen Mads Clausen, bliver nyt medlem af bestyrelsen i Danfoss A/S. Han fortsætter sit hverv i bestyrelsen i Bitten & Mads Clausens Fond, hvor han har været medlem siden 2015.

Jens Martin Skibsted, der er søn af Bente Skibsted, datter af Bitten & Mads Clausen og tidligere bestyrelsesmedlem, fortsætter sit hverv i Bitten & Mads Clausens Fond, hvor han har været medlem siden 2012.

Peter Mads Clausen fortæller:

Fonden har altid været til gavn for Danfoss. Vi har i tillidsfuldt samarbejde mellem Fonden og kommunen og lokalområdet gjort byen til et globalt udstillingsvindue. De mange investeringer, heriblandt i Project Zero, der gør regionen CO2-neutral i 2029, er en af årsagerne til, at IEA afholder sin energikonference i Sønderborg til juni og Tour de France kommer til byen i juli. Jeg kunne ikke have gjort det alene, og giver stafetten videre til Per, som har været generatoren og motoren i Fondens strategi.

Peter M. Clausen, Formand for Bitten & Mads Clausens Fond

Per E. Have, Direktør i Bitten & Mads Clausens Fond

Per Egebæk Have siger i forbindelse med indstillingen til ny Formand:

Jeg er beæret over at blive indstillet til formand. Det er en tillidserklæring fra stifterfamilien, som jeg er stolt over. Jeg har siden 2009 været vidne til familiens vilje til at udvikle Fonden og eksekvere på dens aktiviteter og projekter i et tillidsfuldt samarbejde med andre interessenter. Den tilgang har vi haft stor succes med, og den agter jeg at fortsætte med bestyrelsen og den kommende direktør, når vi tager næste skridt mod at udvikle den sønderjyske region til gavn for Danfoss.

Per E. Have Direktør i Bitten & Mads Clausens Fond

Den endelige konstituering inklusive rollefordeling i bestyrelsen i Bitten & Mads Clausens Fond sker i forbindelse med årsmødet den 6. april 2022.

Den fulde pressemeddelelse kan læses her:

BMC Succession 2022