tirsdag den 11. juli 2023 12.00

Sønderborg Lufthavn moderniseres

Unik og stor investering

Terminalen i Sønderborg Lufthavn idag

Terminalen i Sønderborg Lufthavn idag

Sønderborg Kommune

Siden 1960’erne har Sønderborg Lufthavn lagt asfalt og terminal til operatører af en fast forbindelse til København. De senere år er også charterflyvninger til forskellige destinationer i Europa kommet til. Men med over fyrre års virke fremstår lufthavnens bygninger i dag utidssvarende, og derfor har ejerskabet besluttet at bygge om og renovere for 212 mio. kr.

Dermed står Bitten & Mads Clausens Fond sammen med Sønderborg Kommune bag den største investering i Sønderborg Lufthavns historie. Intentionen er at skabe grobund for en stærk regional lufthavn, der kan øge tiltrækningen af operatører og tilbyde bedre forhold for de rejsende.

Projektet er desuden del af en større plan, der handler om at samle et stærk erhvervs-setup omkring lufthavnen og ruten mellem Sønderborg og København. 

Bestyrelsesformand i Bitten & Mads Clausens Fond, Per Egebæk Have, forklarer om baggrunden for den store investering:

Områdets virksomheder har brug for en driftssikker forbindelse til og fra Sønderjylland, for at komme til København og ud i resten af verden. Vigtigheden af den rute bliver kun større med tiden. Ved at investere i en ny terminalbygning og en modernisering af udenomsarealerne, har Fondens bestyrelse startet et projekt, der bidrager til at udvikle infrastrukturen. Med det afsæt ser vi frem til at skabe bred involvering af erhvervslivet rundt om lufthavnen, så arbejdet kan fremtidssikres i et stærkt set-up.

Per Egebæk Have, Bestyrelsesformand, Bitten & Mads Clausens Fond

Borgmester Erik Lauritzen supplerer:

I Sønderborg Kommune har vi en stærk tradition for at samarbejde på tværs, og det har været en grundlæggende præmis for den udvikling, som vi igennem de sidste mange år har set for Sønderborg. Det er samarbejdet om Sønderborg Lufthavn igen et bevis på. Lufthavnen er et trafikalt knudepunkt, med stor betydning for hele området – især for erhvervslivet, men også for private. Med en ny terminal og forbedringer omkring lufthavnen sikrer vi fremtiden for den til glæde for hele Sønderjylland.

Erik Lauritzen, Borgmester, Sønderborg Kommune

Lufthavnen bygges om i etaper

Projektet har fået navnet ”Masterplan for Sønderborg Lufthavn” og har været længe undervejs. Oprindelige visioner gik på at investerer massivt i alt fra ny landingsbane til udvidelse af hele lufthavnens område.

Med den foreliggende aftale er det besluttet at dele projektet op i etaper, og lægge ud med etape 1 og 2, der omfatter en ny terminalbygning i bæredygtige materialer og en generel modernisering af lufthavnens eksisterende arealer.

Bestyrelsesformanden i Bitten & Mads Clausens Fond fortæller om baggrunden for det nye projekt: 

Da vi udarbejdede de tidlige visioner, var samfundet i vækst. Men efter pandemi, krig og energikrise ser verden anderledes ud, så vi har valgt at tage et skridt ad gangen og indrette os efter den nye virkelighed. Ikke desto mindre er dette en markant investering i en dansk indenrigslufthavn, som vi tror på bliver helt afgørende for Sønderborg og Sønderjylland i fremtiden.

Per Egebæk Have, Bestyrelsesformand, Bitten & Mads Clausens Fond

Projekt beløber sig samlet set til 212 millioner kroner. Heraf indskyder Sønderborg Kommune og Bitten & Mads Clausens Fond hver 46 mio. kr. til udbygning af lufthavnen. Resten af beløbet kommer fra Fonden, og bruges til at opføre en ny terminalbygning, som bliver udlejet til lufthavnen.

Erik Lauritzen fortæller om kommunens bevilling, at den har været afsat siden 2019: 

Byrådet støtter moderniseringen af Sønderborg Lufthavn, og kommunens bidrag på 46 mio. kr. er resten af en tidligere politisk bevilling, hvor pengene i en årrække har været afsat til at udvikle lufthavnen. Moderniseringen af lufthavnen og bedre faciliteter er essentiel for hele Sønderborg-området, ikke mindst for at sikre kvalificeret arbejdskraft og tiltrækning af nye borgere.

Erik Lauritzen, Borgmester, Sønderborg Kommune

Projektet går i gang i 2024 og forventes færdigt i 2027.