torsdag den 12. oktober 2023 12.00

Støtte til midlertidige kollegier

Driften sikres i 3 år

Midlertidig pavillon-by

Midlertidig pavillon-by

SDU

Bestyrelsen for Bitten & Mads Clausens Fond har på sit seneste møde besluttet at støtte driften af midlertidige ungdomsboliger i Sønderborg med i alt 5,4 mio. kr. over en treårig periode.

Samarbejde har gjort det muligt

Udgifterne til at etablere Studiebyen er foretaget af Sønderborg kommune, mens Fondens bidrag går til at dække de årlige driftsomkostninger. Disse er estimeret til 1,8 mio. kr., og vil for perioden 2023 til 2025 løbe op i 5,4 mio. kr.

Baggrunden for støtten er, at SDU i Sønderborg oplever stor søgning til sine uddannelser, og er blevet det hurtigst voksende universitet i Danmark. Det er en utrolig positiv udvikling for hele regionen, og er bl.a. med til at sikre den vigtige fødekæde af veluddannede medarbejdere til områdets virksomheder.

Den overvældende succes har dog skabt en flaskehals i forhold til antallet af kollegieværelser i byen. For at løse det akutte behov, har StudieboligSyd sammen med Sønderborg Kommune etableret en midlertidig pavillon-by i form af modulbyggerier, der deler fælles områder med Sønderskov-kollegiet.

                         

Der er allerede etableret 50 studieværelser, som går under det fælles navn ”Studiebyen”. Det er planen at modulbyggeriet skal være i anvendelse, indtil andre og permanente studieboliger er blevet etableret, hvilket forventes af være senest i 2026.

Bitten & Mads Clausens Fond er meget tilfreds med, at Sønderborg har udviklet sig til en stærk og attraktiv studieby. Det er bl.a. sket gennem direkte engagement med områdets store virksomheder, og Fonden har investeret i fire succesfulde uddannelser: CIE (industriel elektronik), CIM (industriel mekatronik), CIS (industriel software) og Nanochem (nano-kemi). Disse uddannelser er alle vigtige for såvel Danfoss som hele regionen, og er med til at tiltrække studerende og bringe det samlede antal op. Der er i dag tæt på 2.000 studerende på SDU i Sønderborg.  

Læs mere om Studiebolig Syd og deres kollegier i Sønderborg ved at følge dette link:

Studiebolig Syd