torsdag den 1. december 2022 20.00

Støtte til ny uddannelse i Sønderborg

Softwareingeniører skal uddannes på Alsion

Parterne underskriver aftalen den 1. dec. 2022

Parterne underskriver aftalen den 1. dec. 2022

SDU

Bitten & Mads Clausens Fond er gået sammen med LINAK og Sønderborg kommune om at etablere en ny uddannelse på Alsion i Sønderborg. Det er en uddannelse som forkortes CIS, hvilket står for Center for Industriel Software. 

Fakta om CIS

Det er målet at 55 studerende optages på uddannelsen allerede fra 2023 - et tal, som stiger til 180 frem mod 2029. Fuldt indfaset vil CIS uddanne mere en 110 softwareingeniører om året og sikrer virksomheder de afgørende softwarekompetencer for fortsat vækst og konkurrenceevne.

Det nye center skal både rumme forskning, laboratorier og ingeniøruddannelser på diplom-, bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau, samt unikke laboratoriefaciliteter og en forskningsenhed i international topklasse inden for software.

Erfaringer fra elektonik og mekanik
Aftalen blev underskrevet af de tre parter den 1. december 2022. Dermed bygges der videre på de gode erfaringer som allerede er opnået indenfor Centrene for Industriel Elektronik og Mekanik (CIE og CIM), som har stigende optag på campus i Sønderborg. CIE og CIM har været en succes, og vist styrken ved at industri, kommune og universitet går sammen om at skabe spændende og gode uddannelsesmiljøer.

Med etableringen af CIS vil SDU Sønderborg have flere supplerende uddannelser indenfor elektronik, mekanik, mekatronik og software. Det giver et bredt felt af synergier og kompetencer inden for nogle af de centrale fagområder, hvor områdets virksomheder er verdensførende; herunder automation, e-mobilitet og energieffektivitet.

Med den nye uddannelse får SDU brug for mere plads på Alsion, og Bitten & Mads Clausens Fond har derfor sammen med LINAK købt forskerparken på Alsion og lejer den ud til SDU. Fonden og LINAK har tidligere været sammen om en lignende løsning, da de byggede en ekstra fløj til universitetet, som idag huser CIE. 

Softwareingeniører er der brug for
Baggrunden for at Bitten & Mads Clausens Fond sammen med LINAK har valgt at støtte den nye erhvervsrettede uddannelse i Sønderborg, er den eksplosive udvikling som sker i disse år indenfor bl.a. digitalisering, robotter og nye teknologier. Det skaber et stigende behov for højtuddannede softwareingeniører til de virksomheder som ligger i regionen, hvoraf flere er globale markedsaktører. Det gælder ikke mindst Danfoss og LINAK.

Virksomheder i Sønderborg har i dag en førerposition indenfor området, og målet med CIS er at understøtte og udbygge den. Sammen med CIE og CIM kan den nye software-uddannelse tiltrække og udvikle talentfulde studerende, som efter endt uddannelse kan træde ind i virksomhederne og skabe ny udvikling og vækst. Det er innovative og fremtidsorienterede unge mennesker, som bl.a. er optaget af at finde løsninger til den grønne og bæredygtige omstilling, som virksomhederne er med til at skabe.

Læs om SDU i Sønderborg ved at følge dette link:

SDU Sønderborg