fredag den 6. december 2019 12.47

Støtte til Royal Run

Sønderborg er værtsby i 2020

Pressebillede Royal Run

Pressebillede Royal Run

Jan Kejser

I anledningen af 100 års-jubilæet for Genforeningen er Sønderborg blevet tildelt en værtsby-rolle for Royal Run, som skal afvikles 2. pinsedag.

Bitten og Mads Clausens Fond støtter arrangementet med 0.5 mio kr. 

Om Royal Run

Royal Run blev første gang afholdt i 2018 i anledningen af Kronprinsens 50 års fødselsdag. Dengang fandt løbet sted i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København/Frederiksberg. Kronprinsen deltog undervejs i alle fem byer. I alt deltog 70.575 danskere i løbet i 2018. I 2019 blev løbet afholdt på Færøerne, i Aalborg, Aarhus, København/Frederiksberg og Bornholm. Denne gang var der 82.028 tilmeldte, ligesom det var muli gt for private virksomheder og private at afvikle egne ”Royal Side Runs”, hvilket resulterede i 120 Side Runs over hele landet og i udlandet, fx Grønland, Tyskland og Dubai.

I 2020 skal løbet starte i Sønderborg med kronprinsens deltagelse. De andre værtsbyer er Odense, Aalborg og København.

Den overordnede vision for Royal Run i 2020 er: ”Sammen kan vi mere, end vi tror”. Fællesskab er således et helt centralt fokus, og sigtet med løbet er, at flest muligt deltager i idrætsfællesskabet i sit eget tempo og med sin egen individuelle målsætning.

Det sociale fællesskab og den gode oplevelse er Royal Runs DNA. Løbet består derfor af flere kortere distancer, hvilket gør det muligt at deltage uanset alder og form. Der er følgende distancer: One Mile (1,6 km), 5 km og 10 km.

Donationen støtter 2 formål:

Støtten fra Bitten & Mads Clausens Fond vil gå til 2 overordnede formål:

Formål 1:
I samarbejde med Sport Event Syd sikre, at Royal Run bliver en særlig oplevelse for deltagerne, med en god rute, som viser byen frem fra sin bedste side. Rute og program skal også være en god tilskueroplevelse, og TV-produktion tænkes ind for at sikre, at også TV-seerne får en god oplevelse af arrangementet og byen. 

Formål 2:
Sikre, at der i fællesskabets ånd, og med et folkesundhedsfremmende fokus, igangsættes gå- og løbeaktiviteter i månederne frem mod Royal Run, som motiverer så stort et deltagerantal som muligt. Arrangementet skal også imødekomme borgere, der normalt ikke deltager i løb af den karakter. Det sikres i samarbejde med kommunale afdelinger som daginstitutioner, skoler, hjemmepleje og socialpsykiatri, og med de frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger. Sønderborg Kommune vil skabe gode rammer for at både børn, unge og ældre – uanset fysisk form – kan deltage i en fantastisk oplevelse.

"Sammen kan vi mere end vi tror"

"Sammen kan vi mere end vi tror"

Lars Horn

 Læs mere om Royal Run på deres hjemmeside:

Royal Run