tirsdag den 13. juli 2021 12.00

Videnskabsår22

Støtte til sekretariat der skal fortælle om årets aktiviteter

Fra julekalenderen "Kometernes Jul"

Fra julekalenderen "Kometernes Jul"

Chr. Geisnæs

Uddelingskomiteen i Bitten & Mads Clausens Fond har på sit sidste møde inden sommerferien besluttet at donere 850.000 kr. til et sekretariat, som skal stå for at udbrede kendskabet til aktiviteter i forbindelse med Videnskabsåret 2022.

Videnskabsår22

Videnskabsår22 er et ambitiøst nationalt indspark til FN’s ”International Year of Basic Science and Sustainable Development”. I Danmark tager året afsæt i Julekalenderen 2021 og det univers der bygges rundt om den, og som Nordisk Film, TV2 og Niels Bohr Institutet producerer med støtte fra Bitten & Mads Clausens Fond, Villum Fonden, Novo Nordisk Fonden og Poul Due Jensens Fond.

Optakten til Videnskabsåret starter allerede i december 2021 med julekalenderen "Kometernes Jul", hvor der indgår naturvidenskabelige elementer fra bl.a. Naturvidenskabens ABC. Med 10 naturvidenskabelige erkendelser har man i ABC'en fokus på, hvordan videnskab kan bidrage med løsninger på samfundsmæssige problemstillinger. Videnskabsår22 ligger her i tråd med Bitten & Mads Clausens Fond, som også er optaget af at vække interessen for naturvidenskab hos børn og unge, og derfor bl.a. støtter Katafonden, Universe Sciencepark og ingeniørstudierne på SDU.

Med donationen på 850.000 kr. fra Bitten & Mads Clausens Fond kan der inden for rammerne af Videnskabsår22 etableres en projektorganisation, som bygger videre på den opmærksomhed, som julekalenderen og dens univers i december 2021 skaber hos halvanden million danskere. Aktiviteterne for året tager afsæt i Niels Bohrs kongstanke om fredelig sameksistens i en fælles verden, og skal vække en nysgerrig interesse for videnskabens fascinerende verden. Fejringen af Niels Bohr Institutets hundredårsjubilæum og hundredåret for Niels Bohrs Nobelpris vil indgå som en del af Videnskabsår22.

Med Kronprinsen som protektor for Videnskabsåret, og ekstra midler fra Uddannelses- og forskningsministeriet til særskilte projekter, er der lagt op til et spændende og begivenhedsrigt år. 

Sekretariatet for Videnskabsår22 har sin egen hjemmeside, hvor man kan skrive sig op til at modtage nyhedsbreve. Hjemmesiden kan findes ved at følge dette link:

Videnskabsaar22